Dövme, resmin bedene nakşedilmesi ve tuval olarak insan derisi kullanılmasıdır. Dövmeyi kısaca tanımlamak gerekirse, sivri bir cisim ile deri altına, farklı renkte bir maddenin işlenmesidir. Ve işlem yapılan bölgenin üzerini zamanla tekrar deri kaplamasıdır diyebiliriz. Geçmişten günümüze, pek çok yöntem kullanılarak yapılan dövme işlemi, genel olarak aynı mantığa dayanmaktadır. Deriye renk veren alt deri (dermis) dokusunun renklendirilmesi ve derinin iyileştikten sonra, üst deri (epidermis) in altından rengin görülmesidir. Türk dil kurumuna göre ise dövme: Vücut derisi üzerine iğne ve benzeri bir araçla çizilmek ve içine renk veren maddeler konulmak yoluyla yapılan resim veya yazıya denmektedir.

Günümüzde geleneksel yöntemlerden çok, 1752′ de elektriğin ve 1891 yılında Samuel O’Reilly tarafından dövme makinesinin bulunmasıyla devam eden bir süreçte, bir sanat dalı olarak uygulanmaya başlamıştır.

Dövme Kültürü Neden Başlamıştır?

Sanat, insanın hayatında kullandığı ilk ifade biçimlerindendir. Sanatın en fazla kullandığı alan ise, resimdir. Resim yapmak için, insan teninin seçilmesinin birçok sebebi vardır.

 • Dinsel, büyüsel, sağaltıcı, mitolojik, sosyal ve sınıfsal statüyü ayırt etmede dövmeye başvurulmuştur.
 • Kötü ruhlardan korunmak için, kabilelerin belirtilmesinde, gücü belirtmede dövme kullanılmıştır.
 • Akrep ve yılan sokmalarına karşı önlem olarak yapılmıştır.
 • Cahiliye döneminde Arap kadınlar, erkekler tarafından dudaklarının zorla öpülmesini boykot etmek için, dudaklarına yoğun bir şekilde dövme yaptırmışlardır.
 • İletişim aracı olarak kullanılmıştır.
 • İbadet olarak, ilahi güce yakın olma ve yaratana bağlılığını göstermek için, yine dövme yaptırma gereksinimi duyulmuştur.
 • Uğur getirdiği, kazancı artırdığı, bereketi sağladığı gerekçesiyle de insan derisine farklı mistik şekiller işlenmiştir.
 • Bazen dövme, aşiret simgesi olarak, toplumsal ve cinsel rolleri belirlemede, bağlı bulunduğu toplumu belirtmek için uygulanmıştır.
 • Makam ve mevki belirtmek, avdan veya kazançtan fazla pay almak, vahşi hayvanları ürkütmek, uzun ömürlü olmak için dahi, vücutlarının çeşitli yerlerine bazı dövmeler yaptırmışlardır.
 • Ahlaksızlığın ve suçun betimlenmesinde kullanılmış. Bazı toplumlarda, suç işleyen insanların, suçlarını gösteren dövmeler yapılmıştır.
 • Kişisel süslenme, moda, tılsım, güçlü sevgi ve aşk göstergesi, güzel görünmek, beğenilmeye ve dikkat çekmeye çalışmak için vücutlara dövmeler yapılmaktadır.
 • Arkadaşlık, dostluk ve bağlılığı göstermek içinde dövmeden yararlanılmıştır.
 • Sosyal yaşamın olgularını ifade etmede kullanılır.
 • Zengini, fakiri, köleyi, sahibi, rütbeyi, cesareti, korkuyu, mahkumu, bekarı, evliyi, ergeni, işçiyi, savaş gazisini, nişanlıyı, dulu, umudu ve umutsuzluğu topluma anlatış biçimi olarak.
 • Erkeğini elinde tutmak için dövme yaptırmışlar ve karşı cinse kendini beğendirmek için vücutlarına dövme uygulatmışlardır.
 • Yurtseverlik, hayat görüşünü, yaşadığı toplumla olan mücadelesini, düşündüğü bir fikri, farklı figürlerle, simgelerle ve resimlerle, bir şeyler anlatmaya çalışmıştır.
 • Dövme, acıya, topluma, bir olaya veya bir fikre karşı çıkmak, baş kaldırmak için kullanılmış, kimi zaman yöresel, kimi zaman ise büyüleyici, özgün ve mistik tasarımları, vücuduna işletmiştir.
 • İnsanların bazen, dövmenin verdiği acı için, dövme yaptırdıkları da olmuştur.
 • Bilinen en eski dövmelerin, hastalıkların tedavisi için yapıldığı bilinmektedir.
 • Felsefe haline getirerek, dövmenin verdiği o acıyla, kendilerini cezalandırarak, vicdanlarını temizlemişlerdir.

Dövme Sanatının Gençler için Önemi

Son yıllarda, dövme uygulamasının sanat olarak nitelendirilmesi, sanatçıların dövmeye olan ilgisi ve özverisinden kaynaklanıyor. Dövme eski kültürlerde uygulanmış mistik bir uygulama olmaktan çok, günümüzde, büyüleyici, estetik bir sanat akımı halini almıştır. Elbette ki herkesin dövmeyi sevmesi beklenemez, fakat geçmişte olduğu gibi, karşı çıkılan ve aşağılanan bir olgu olmaktan çıkmıştır, artık saygı ve değer gören bir sanat dalı olmuştur. Bunun sebebi ise, insanların model olarak aldığı kişilerin, dövme konusuna sıcak bakmasıdır. Dövmeler artık, amatör ve kötü örnekler yerine, estetik bir görünüm kazanmış ve kabul görmeye başlamıştır. Dövme, ayrıca medyanın, bu konudaki tutumu, popüler insanların, gerek spor,gerek sanat camiasının, kendileri,ne özgün dövmeler yaptırması, insanların gözlerinden kaçmamıştır. Özellikle gençler marjinallik adına, gerek süslenme, gerek ifade biçimi olarak dövmeye başvurmuş, insanlardan gelen talep karşısında da, dövme sanatçıları kendilerini geliştirmiş hayret verici sanat eserleri çıkartmaya başlamışlardır.

101