Sanat tarihine baktığımızda, sanat eserlerini, çeşitli materyaller kullanılarak üretildiğini görüyoruz. Aslında sanat eseri olan madde değildir. Eser olan fikirdir. Dövme ise en basit tanımıyla iğne yoluyla boyanın deriye işlenmesidir. Bu bağlamda yola çıktığımızda plastik sanatlardan birisi saymamız mümkün. Her eser sanat eseri olamadığı gibi yapılan dövmenin de sanat eseri olarak nitelendirilmesi sadece dövmecinin dövmeye bakış açısıyla orantılıdır. Dövme yaparken bir sanat ürünümü yapılıyor, bunu sadece dövmecinin yaşayacağı bir içsellik bilir.

Dövme herhangi bir maddenin, deri üzerinde çıkardığı iz olarak tanımlansa da. Sanatsal nitelikte özelliklerinin olduğu görülmektedir. Dövme yapmak resim yapmakla kıyaslandığında, insan için yapılan sanatın yine insan üzerine yapılması dövmeye kavramsal bir anlam kazandırmaktadır. Ayrıca dövme uygulamasının sanat dalı olarak ele alınması dövmelerin sergi salonlarına çıkarılıp, sergilenmesi ve insan bedenini, müzeye konulabilecek bir değerle yorumlaması açısından yeni bir sanat anlayışıdır.